பதிவிறக்கம்
X-Fonter
சமீபத்தியப் பதிப்பு 10.0.0
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

X-Fonter புதிய பதிப்பு10.0.0

X-Fonter
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

X-Fonter - நிறுவப்பட்டுள்ள எழுத்துருக்களைப் பார்வையிட உதவும் எழுத்துரு நிர்வாக சாதனம்.

தற்சமயம் எங்களிடம் X-Fonter, பதிப்பு 10.0.0 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

Have a lot of fonts in your system and want to manage them better? X-Fonter is a font manager that’s designed to be easy of use, allowing you complete control over the installed fonts, while adding, and deleting some of them as preferred. With thousands of fonts, organizing them is also possible with X Fonter.
With an intuitive user interface, you can see at a glance what fonts you need and what you don’t. With its split screen view, you can compare and contrast fonts side by side. This is an easy way to differentiate whether you have duplicate fonts installed.
The main Windows Font folder takes a long time to preview all the fonts as it loads them all to memory. X Fonter by comparison is lightweight, loading fonts on demand and in a clear and legible way.
With a ‘Character Search’ feature, you can see if a particular font offers that character or not.
One of the most unique features is the inclusion of the HTML-optimised font book, making it easier for you to share your font collection with anyone. All it takes is a web browser.
The user interface is made for easy access to functions, leaving you to avoid clutter and extraneous options until you need them. TrueType, OpenType, Postscript Type 1, Raster and Vector fonts are all fully supported by X-Fonter, ensuring that you never miss out on an installed font.


பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Virtual Font Folder
Virtual Font Folder
FontDings
FontDings
Fast Watermark
Fast Watermark
AMP Font Viewer
AMP Font Viewer
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Virtual Font Folder, பதிப்பு 1.04 பதிவிறக்கம் செய்க FontDings, பதிப்பு 2 பதிவிறக்கம் செய்க Fast Watermark, பதிப்பு 1.2 எழுத்துருக்களை காட்டுகிறது, ஒருங்கிணைக்கிறது, நிறுவுகிறது அல்லது நிறுவல் நீக்கம் செய்கிறது.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 15 $ 12 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 1.02 MB 2.11 MB 0.30 MB 0.51 MB
Download
Download
Download
Download


X-Fonter மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு X-Fonter போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். X-Fonter மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பதிவிறக்கம் செய்க Bourgogne, பதிப்பு 1.0
Bourgogne பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க 3D Penguins ScreenSaver, பதிப்பு 1.0
3D Penguins ScreenSaver பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விவரங்களின் மீது கவனம் செலுத்த உதவும் ஒளிகூட்டப்பட்ட உருப்பெருக்கி விளக்குகள்.
Magnifier Lamps பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க PitBull Breeders, பதிப்பு 1.0
PitBull Breeders பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:7 (Users5)
தரவரிசை எண் சுட்டியும் எழுத்துருக்களும்:36
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:4.71 MB
பதிப்பு:10.0.0
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:24/12/2017
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 98, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஜெர்மானிய, ஆங்கிலம், ஃபிரெஞ்ச்
படைப்பாளி:Blacksun Software
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):878

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Blacksun Software
Blacksun Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 6

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Texefex
2. ColorMania
3. Disk Recon
4. Magnifixer
5. X-Fonter
6 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

X-Fonter நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் X-Fonter மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்